Dla dzieci w wieku od 5 do 15 lat
Arytmetyka Mentalna
Warszawa, Polska.
ul. Ptasia 4a