Wybierz darmową lekcję dla swojego dziecka
Indigo Mental Club
Space Memory
Nauka szybkiego zapamiętywania
Arytmetyka mentalna
(szybkie liczenie)
dla dzieci od 5 do 14 lat
Rozwój pamięci
dla młodzieży od 8 do 18 lat